Kirpputori

Tavaroita vuokraamalla voi tienata rahaa

Omien tavaroiden vuokraaminen muille on monelle uusi asia. Se on kuitenkin hyödyllistä molemmille osapuolille ja me kerromme tässä artikkelissa minkä vuoksi. Oikein ja asianmukaisen palvelun kautta vuokrattuna omien tavaroiden vuokraaminen on myös yleensä hyvin turvallista. Kerromme edempänä vinkkejä tavaroiden vuokraamiseen turvallisesti. Lisäksi selvennämme, mitä tavaroita voi vuokrata ja miten vuokraaminen käytännössä toimii. Lopuksi kerromme hyödylliset vinkkimme sekä tavaran omistajille, että vuokra-asiakkaille.

Mitä tavaroita voi vuokrata?

On olemassa monipuolisesti erilaisia tavaroita, joita ihmiset haluavat vuokrata ostamisen sijaan. Jotkut vuokraavat esimerkiksi asuntonsa tai vaikka vain yhden huoneensa lomalle lähtiessään ja osa taas vuokraa työkalujaan tai matkailuautoaan tarvitsevien käyttöön. Myös merkkivaatteita, kuten juhlapukuja ja laukkuja vuokrataan vaikkapa yhden illan kestävien juhlien ajaksi. Kirjo on siis monipuolinen ja mahdollisissa vuokrattavissa tavaroissa on oikeastaan vain mielikuvitus rajana.

Missä tavaroita voi vuokrata?

Vuokraaminen netin kautta on viisainta tehdä yhdellä monista virallista vuokrauspalveluista. Viralliset, asiaan erikoistuneet yritykset usein turvaavat osapuolia huijatuksi tulemisen varalta. Vuokratessaan tavaroita omin päin, on aina vaara joutua huijatuksi. Suomalaisille vuokraajille sopii esimerkiksi Kuinoma.fi, josta voi vuokrata tuotteita itselleen tai ansaita tuloja vuokraamalla muille. Turvallisessa ja monipuolisessa palvelussa on tuotteita jopa yli 600 henkilöltä usealta kymmeneltä paikkakunnalta.

Nettivuokraus.com-palvelussa on sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä ja tarjolla on tällä hetkellä peräti 12 000 vuokrattavaa tuotetta. Myös Lainatavara on palvelu, jonka kautta voi vuokrata tavaroita suoraan tavaran omistajalta, joko yksityiseltä myyjältä tai yrittäjältä. Yhdysvaltalainen Airbnb on myös suosittu vuokraussivusto, jonka avulla voi ilmoittaa esimerkiksi oman huoneensa vuokrattavaksi. Palvelun kautta vuokrattavat asunnot ja huoneet ovat yksityisten ihmisten tai sijoittajien omistuksessa.

Miten omien tavaroiden vuokraaminen toimii?

Omien tavaroiden vuokraaminen palvelun kautta tapahtuu hiukan eri tavoin palvelusta riippuen. Yleensä palveluun rekisteröidytään täyttämällä omat tiedot ja vahvistamalla henkilöllisyys. Myyjä lisää tuotteensa hinnan ja muut tiedot palveluun. Virallisen palvelun kautta ostaessaan omistaja ja vuokraaja sitoutuvat yleensä sopimukseen, joka muun muassa turvaa omistajan tuotteen vahingoittumisen varalle. Vuokra-asiakkaan on silloin korvattava hajottamansa tuote. Kannattaa tutustua valitsemansa vuokraussivuston sopimusehtoihin jo ennen vuokrausta.

Tavaran omistajat hyväksyvät vuokrauksen ja vuokraajan tiedot saa näkyville usein vasta siinä vaiheessa, kun on tehnyt varauksen haluamastaan tuotteesta. Tyypillistä prosessissa on, että vuokraaja noutaa tuotteen vuokraajalta vuokrauksen alkaessa sekä palauttaa sen vuokraajalle vuokrausajan loputtua. Tosin osapuolet voivat myös sopia hakupaikan keskenään. Jotkin vuokrauspalvelut tarjoavat maksupalvelua, jolloin vuokrauspalvelu huolehtii tuotteen veloituksista vuokraajan puolesta. Vuokrauspalvelu saattaa myös periä tietyn palvelumaksun välittämistään vuokrista.

Tavaroiden vuokraamisen turvallisuus

Vuokraamispalvelun kautta vuokrattaessa tavaran omistaja ja sen vuokraaja sitoutuvat yleensä vahingonkorvausvakuutukseen, joka muun muassa suojaa tavaran omistajaa. Jos tavaran vuokrannut rikkoo tavaran, hän joutuu yleensä korvaamaan sen tavaran omistajalle. Jos tuotteen vuokraa itsenäisesti vuokrauspalvelun ulkopuolella ja ilman sopimusta, on olemassa se vaara, että tuote hajoaa tai katoaa, ja tuotteen omistaja ei saa vuokraamastaan tuotteesta rahojaan takaisin tai korvauksia vahingoista.

Vuokrauspalveluissa voidaan tehdä virallisempi vakuus vahinkojen varalle. Se voi olla esimerkiksi sovitun vakuussumman antaminen omistajalle vuokrauksen ajaksi. Joka tapauksessa varsinkin kalliimman tavaran ollessa kyseessä vuokraus kannattaa tehdä vuokrauspalvelun kautta ja tehdä harkinnan mukaan myös vakuutus rikkoutumisen varalle. Vakuutus takaa jo ennen vuokrausta tavaran omistajalle, että vuokra-asiakas pystyy tarvittaessa korvaamaan vahingot. Joskus tavaran omistajalle kuitenkin riittää lupaus tavaran korvauksesta tai vain vuokra-asiakkaan luotettava olemus.

Vinkit vuokratavaran omistajalle

Muille tuotetta vuokratessaan kannattaa miettiä realistisesti sen vuokraushintaa. Sen ei esimerkiksi kannata olla yhtä paljon kuin tuotteen nykyinen arvo. Hyvä päiväkohtainen vuokrahinta esimerkiksi on 2 – 3 % tuotteen nykyarvosta. Vinkkejä järkevään hinnoitteluun saa usein myös vuokrauspalvelusta, jonne suunnittelee lisäävänsä tuotteen. Vuokrahinta riippuu lisäksi vuokra-ajasta ja esimerkiksi tuotehuollon vaatimasta työmäärästä. Lisäksi mahdolliset tuotteen kuljetukset ja niistä kertyvä työmäärä on hyvä ottaa huomioon.

Varsinkin tuotteen ollessa kallis on hyvä muistaa hyödyntää vuokrauspalvelun tarjoamat lisäturvat, kuten vahingonkorvauspalvelut. Kalliin tuotteen hajoaminen tai katoaminen ilman korvauksia on ikävää. Vuokrauspalveluiden käytännöt ja ominaisuudet vaihtelevat palvelun mukaan, joten kannattaa tutustua erilaisiin palveluihin ja niiden hyötyihin sekä ennen kaikkea turvallisuuteen. Jos jokin asia on epäselvä vuokrauksen suhteen, palveluilla on asiakaspalvelu, josta voi kysyä kaikesta vuokraukseen liittyvästä.

Vinkit tavaraa vuokraavalle

Toisen omaisuutta vuokratessa on hyvä miettiä, pystyykö tuotteesta pitämään asianmukaisesti huolta ja palauttamaan sen ajoissa. Rikkoutuneen tuotteen joutuu korvaamaan ja hinta voi tulla kalliiksi. Samoin myöhästyneestä palautuksesta voi joutua korvaamaan vaihtelevan summan. Jos on mitään kysyttävää tavaran vuokraamisesta tai sen käyttämisestä, se kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen vuokraamista. Monesti tuotteen voi nimittäin vahingossa hajottaa käyttämällä sitä väärin, ja silloin joutuu korvaamaan tuotteen.

On tärkeää myös noudattaa aina omistajan ohjeita. Jos omistaja esimerkiksi haluaa vuokrata huoneen eläimettömälle henkilölle, ei ole asianmukaista eikä kohteliasta ottaa huoneeseen omaa koiraa mukaan. Kuten kaikkien ostojen ja vuokrauksien kohdalla, on tärkeää lukea vuokrausehdot ja hinnat tarkasti ennen tuotteen vuokraamista. Sillä tavoin voi säästyä monilta ikäviltä yllätyksiltä. Jos vuokraus sujui hyvin, on myös huomaavaista ja mukavaa antaa positiivista palautetta toiselle osapuolelle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *